Hvem er vi og klubbens historie ?


Polar Klub Øst Danmark blev oprettet i 1978 og har i dag 70 medlemmer.

Polarklubben er en upolitisk klub, der har til formål at formidle kontakt mellem ejere af
Polar campingvogne og andre campingklubber.

Gennem hyggeligt samvær ved klubbens arrangementer, lære medlemmerne hinanden
bedre at kende, udveksle ideer og erfaringer om Polarvognens mange funktioner m.m.

 

 Polarklubben afholder sine træf/stævner og mødeaktiviteter på forskellige campingpladser,
 hvor lokaliteterne er egnede til vort samvær og udfoldelse.

Historien om Polar klub øst


Klubben blev startet ved en stiftende generalforsamling den 28. oktober 1978 på Roskilde Tekniske Skole.

Der var inviteret 120 ejere af Polar Campingvogne, heraf var ca. 40 mødt op og yderligere 20 havde vist interesse men var forhindret.

Formålet med klubbens aktiviteter skulle være:

- Instruktionsaftner med forskellige former for vedligeholdelse
- Ture samt stævner på campingpladser
- Selskabsaftner i vinterhalvåret


Til Klubbens første formand valgte man Hans Christensen, Roskilde fra 1978 – 1980.

Kontingentet i 1978 var kr. 50,00 pr. år for aktive medlemmer og kr. 25,00 pr. år for pensionister og passive medlemmer.

I dag er det kr. 300,00 pr. år. Fra 2003 optages der ikke længere passive medlemmer. 2010 besluttes det at gæster kan deltage på træf.

Klubben fik navnet ”Polarklubben i Danmark”. I 1979 blev der i Jylland oprettet en Polarklub, hvorfor man i 1982 ændrede navnet til ”Polarklubben i Danmark Øst”. I 2003 fik klubben det nuværende navn POLAR KLUB ØST - DANMARK .

I 1994 skrev Carsten og Birgit Dalstrand 2 flagsange som synges ved standerhejsning og standerstrygning.  I 1998 omskrev Kirsten og Lars Hansen flagsangen til  standerhejsning og i 1995 udkom en sangbog med masser af gode sange især om camping.

I 1988 udkom det første ”brevblad” til erstatning for ”amatøragtige fotokopier” og  1995 udkom Polar-Nyt for første gang som et rigtig blad med annoncer og det hele. Fra 2004 udkommer bladet 4 gange om året.

Hjemmesiden oprettes i 2001. I 2004 relanceres den under adressen 
 www.polarklub-oest.dk og i 2009 får den et nyt udseende.

I Sverige 1988 nævnes det et Polartræf træf med deltagelse af flere lande heriblandt Danmark, Norge, Sverige, England og Holland. Dette var også året da begrebet Stævnevært, som er den ansvarlige/arrangør for stævnet/træffet, indførtes. Året efter var det Polar Klubben i Danmark SYD der arrangerede nordisk træf i Skørping.

Polar klub Øst var for første gang vært ved et internationalt stævne i 2001 i Roskilde.

I 1994 kom der for alvor gang i salget af trøjer, flag, muleposer og kasketter alt sammen med klubbens logo. Klubben sælger også i dag muleposer, håndklæder, glas, dækkeservietter o.s.v.

I 2000 starter salget af bjørne til montering på Tv-antennen, disse er forsynet med lys så Polar'en nu kan findes i mørke. Bjørne i rustfri stål sælges nu til montering på f.eks. bilens kølergitter så vi kan kende hinanden på landevejen også uden Polar'en.

Klubben nuværende logo er fra 1998.

I 2003 blev der trykt et jubilæumsmærke i anledning af klubbens 25 års jubilæum.

 

Klubbens formænd gennem årene:


1978 -1980    Hans Christensen

1980 - 1983   Ib Osborn

 1983 - 1984   Lone Nielsen

1984 - 1988   Finn Garel

1988 - 1993   Ole West

1993 - 1997   Carsten Dalstrand

1997 - 2003   Bernard Jensen

2003 - 2006   Hans Døssing

2006 - 2010   John Hjort

2010-             Niels Madsen